تبلیغات

دیدار وزیر امور خارجه عمان با دبیر شورای عالی امنیت ملی

یوسف بن علوی وزیر مشاور در امور خارجی سلطنت عمان بعدازظهر شنبه با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون تحولات منطقه و گسترش همکاری‌های دو کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفت‌وگو کرد.

دیدار وزیر امور خارجه عمان با دبیرشورای عالی امنیت ملی دیدار وزیر امور خارجه عمان با دبیرشورای عالی امنیت ملی دیدار وزیر امور خارجه عمان با دبیرشورای عالی امنیت ملی دیدار وزیر امور خارجه عمان با دبیرشورای عالی امنیت ملی دیدار وزیر امور خارجه عمان با دبیرشورای عالی امنیت ملی دیدار وزیر امور خارجه عمان با دبیرشورای عالی امنیت ملی دیدار وزیر امور خارجه عمان با دبیرشورای عالی امنیت ملی دیدار وزیر امور خارجه عمان با دبیرشورای عالی امنیت ملی دیدار وزیر امور خارجه عمان با دبیرشورای عالی امنیت ملی دیدار وزیر امور خارجه عمان با دبیرشورای عالی امنیت ملی دیدار وزیر امور خارجه عمان با دبیرشورای عالی امنیت ملی دیدار وزیر امور خارجه عمان با دبیرشورای عالی امنیت ملی دیدار وزیر امور خارجه عمان با دبیرشورای عالی امنیت ملی

ارس وب

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار