تبلیغات

باقلوا شیر عسلی طرز تهیه شیرینی سنتی و محلی باقلوا شیر عسلی

باقلوا شیر عسلی ,پخت باقلوا شیر عسلی , طرز تهیه شیرینی سنتی باقلوا ,شیرینی  محلی باقلوا شیر عسلی ,شیرینی عید

باقلوا شیر عسلی ,پخت باقلوا شیر عسلی , طرز تهیه شیرینی سنتی باقلوا ,شیرینی  محلی باقلوا شیر عسلی ,شیرینی عید

1بسته خمیریوفکا

دوپیمانه مغزگردوالبته این به دلخواه شماست هرنوع مغزی میشه ریخت یامخلوط مغزهاولی من باگردوبیشتردوست دارم گردوهاروخردمیکنیم بادوقاشق پودرهل و۳قاشق پودرشکرمخلوط چندقاشق گلاب میریزیم درحدی که این مواد کمی چسپندگی پیداکنند خمیریوفکاروسهورق برمی داریم وبابرس کره مذاب می کشیم هرخمیرروتقریباازعرض به پنج تکه مساوی تقسیم ویک ق مواد میزاریم ومیپیچیم روی باقلواهاروکره میزنیم داخل فرگرم 180 بمدت حدود بیست دقیقه اگه طلایی نشده بود گریل روروشن میکنیم چندلحظه کوتاه .
شربت باقلوا
1قوطی شیرعسلی یک ونیم پیمانه شکرودوپیمانه آب رومخلوط حدود یک ربع روی اجاق تاقوام بیاد باقلواهاکه آماده شد هردورومیزاریم که حدود ده دقیقه سرد شوند وبعدشهدرومیریزیم وچندساعت میزاریم که بمونه تاآماده بشه
_________________

کانال تلگرام خنده

ارس وب

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار