تبلیغات

استخدام نیروی حفاظتی در بیمارستان مردم تهران

بیمارستان مردم تهران تعدادی نیروی اقا جهت حفاظت فیزیکی با مدرک تحصیلی لیسانس نیاز دارد.

تلفن : ۳۳۳۱۱۹۱۸

منبع: نیازمندی های همشهری تهران

ارس وب

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار